شماره تلفن دفتر فروش : 42838

پروژه های نیروگاهی

پروژه های نیروگاهی - 5.0 از 5 تا 9 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

پروژه های نیروگاهی صنایع عایق سپاهان

نيروگاه برق شهيد محمد منتظري اصفهان نيروگاه برق بعثت تهران
نيروگاه برق آذربايجان شرقی مديريت توزيع برق اصفهان
شرکت سایوا گستر شرکت بازرگانی ستاکو
شرکت توربین های غدیر یزد شرکت تأسیسات دریایی ایران
شرکت مهندسی ژنراتور مپنا(پارس) شرکت پارسا گاز آسیا فراز
شرکت کلورز آریانا نیروگاه گازی کنگان