شماره تلفن دفتر فروش : 42838

نقش جداره مناسب در تأمین آسایش حرارتی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ساختمان باید به نوعی طراحی و از مصالحی ساخته شود که در دسترس و قابل اجراء بوده و از دوام کافی برخوردار باشد، ضمن اینکه شرایط دشوار اقلیمی را تا حد امکان تعدیل نموده و از مصرف بي‌رويه انرژی های فسیلی برای مقابله با آن شرایط، جلوگیری کند. محدوده آسایش حرارتی انسان از 20 تا 26 درجه سانتیگراد است كه از حداقل 18 درجه در مناطق سردسیر تا حداکثر 28 درجه در مناطق گرمسیر قابل گسترش می‌باشد. دمای هوای خارج به ندرت در داخل این محدوده قرار می‌گیرد، بنابراین تأمین و حفظ دمای آسایش در داخل ساختمان منوط به استفاده از جداره‌های خارجی مناسب و یا بهره‌گیری از وسائل گرماساز و سرماساز است. مشکل تأمین انرژی‌های فسیلی و هزینه‌های تحمیلی این گونه سیستم‌ها، اهمیت جداره‌ها در تأمین شرایط آسایش را روشن می‌سازد. هر قدر دما و رطوبت هوای خارج نسبت به منطقه آسایش اختلاف بیشتری داشته باشد، نقش جداره حساستر می‌شود. بنابراین باید انتخاب مصالح و جزئیات اجرایی با دقت بیشتری صورت گیرد.

انتخاب جداره‌های مناسب برای تعدیل شرایط داخلی به صور گوناگون انجام می‌شود به طوریکه یکی از روشهای آن استفاده از عایق حرارتی است. از نظر ارتباط بين محيط بيرون و فضاي درون ساختمان، سه تيپ جداره قابل تعريف مي‌باشد:
1- جداره عايق كه موجب قطع ارتباط بيرون و درون ساختمان شده و مي‌توان دماي داخل را به كمك تجهيزات مكانيكي گرمايش و سرمايش به طور كامل تحت كنترل در آورد. اين نوع جداره براي مناطقي كه همواره دماي هوا پايين‌تر يا بالاتر از دماي آسايش انسان قرار دارد مناسب است.
2- جداره خازن كه قادر به ذخیره سازی حرارت و ایجاد تأخیر در انتقال حرارت از یک طرف جدار به طرف دیگر آن می‌باشد. در اين شرايط گرماي بيرون با تأخير زماني به فضاي داخل وارد مي‌شود. اين نوع جداره براي مناطقي كه اختلاف دماي روز و شب زياد بوده و در طي يك شبانه روز تغييرات دماي هوا از محدوده آسايش انسان عبور مي‌كند، مناسب است.
3- جداره سبك كه گرما را در خود ذخيره نكرده و مانع انتقال آن نيز نمي‌شود. اين نوع جداره براي مناطق معتدلي كه معمولاً دماي هوا در محدوده دماي آسايش قرار دارد مناسب مي‌باشد.
ايران از جمله كشورهايي است كه از تنوع اقليمي چشمگيري (حداقل هشت پهنه اقليمي و پنج پهنه معماري) برخوردار مي‌باشد. لذا جداره مناسب ساختمان در اقاليم مختلف ايران بايد با دقت تعيين شده و پيشنهاد تنها يك نوع جداره براي همه مناطق اقليمي منطقي نيست.

برچسب ها: عایق حرارتی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید