شماره تلفن دفتر فروش : 42838

آزمون تعیین خواص مکانیکی|پشم سنگ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آزمون تعيين رفتار فشاري مطابق با استاندارد ISIRI 7117 ، آزمون تعيين رفتار تحت بار متمركز مطابق با استاندارد ISIRI 8086 و آزمون تعيين مقاومت كششي موازي با سطوح مطابق با استاندارد ISIRI 7297 انجام ميشود.

mechanical properties test

در اين آزمون ها، خواص مكانيكي نمونه فرآورده عايقكاري حرارتي (پشم سنگ) با استفاده از دستگاه اعمال نيرو (Dynamometer) تعيين مي شود.
تنش فشاري بر حسب (KPa) از تقسيم نيروي مورد نياز جهت ايجاد 10% تغيير شكل بر حسب (KN) بر سطح مقطع اعمال نيرو بر حسب (m2) محاسبه مي شود.
جهت تعيين رفتار تحت بار متمركز، حداكثر نيروي مورد نياز براي ايجاد 20% تغيير شكل بر حسب (KN) محاسبه مي شود.
براي تعيين مقاومت كششي موازي با سطوح، حداكثر نيروي مورد نياز جهت پاره شدن آزمونه بر حسب (KN) بر سطح مقطع اعمال نيرو بر حسب (m2) تقسيم مي شود.

برچسب ها: عایق حرارتی, عایق پشم سنگ, پشم سنگ, عایقکاری

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید