شماره تلفن دفتر فروش : 42838

نقش عدد بایوت در میزان اتلاف حرارتی از لوله های عایق کاری شده|بخش دوم

نقش عدد بایوت در میزان اتلاف حرارتی از لوله های عایق کاری شده|بخش دوم - 5.0 از 5 تا 2 آرا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

بررسی ها نشان می دهند که بر خلاف دیدگاه های مرسوم، مقدار اتلاف حرارتی از جداره لوله های عایق شده تنها به شعاع بحرانی وابسته نیست، به طوری که به ازای عدد بایوت بین صفر و یک، اگر ضخامت عایق از صفر تا شعاع بحرانی افزایش یابد، مقدار اتلاف حرارتی بدون بعد از یک تا حداکثر مقدار خود زیاد می گردد. با افزایش بیشتر ضخامت عایق از شعاع بحرانی تا شعاع عبوری، اتلاف حرارتی بدون بعد از حداکثر مقدار خود تا یک کاهش یافته و برای شعاع عایق بزرگتر از شعاع عبوری، شدت انتقال حرارت بدون بعد همواره کوچکتر از یک خواهد شد که این به معنای تاثیر مثبت عایق کاری در کاهش اتلاف حرارتی است و برای حالت عدد بایوت بزرگتر از یک، همواره اتلاف حرارتی بدون بعد کوچکتر از یک خواهد بود.
لذا برای اینکه همواره مقدار اتلاف حرارتی لوله عایق کاری شده، کمتر از یک باشد (وضعیت مطلوب) بایستی در بازه عدد بایوت بین صفر و یک، ضخامت عایق بزرگتر از شعاع عبوری گردد.

برچسب ها: عایق حرارتی, عایق پشم سنگ, پشم سنگ لوله ای, عایقکاری

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید